יום ד', י’ באייר תשע”ח

בית ספר תל"י אלונה הוא... בי"ס תל"י "אלונה" הוקם בשנת 1950 והינו ביה"ס היחיד בתחום המועצה האזורית "אלונה". בשנת הלימודים תשנ"ג, הוביל מנהל ביה"ס (דאז ועד היום) – מר שלום טרם, יד ביד עם המועצה ועם הורי ביה"ס – מהלך להתקשרות ביה"ס עם רשת תל"י (תגבור לימודי יהדות) ומאז הינו בי"ס על-אזורי. עבודת ביה"ס מתנהלת בשני צירים מקבילים: ערכי ופדגוגי. החזון הבית ספרי מתבטא בשורה של עקרונות יסוד, התומכים בו ומשקפים אותו. חזון זה – יש לציין – משקף את פני הקהילה כולה באלונה, שכן, ביה"ס הינו ליבה הפועם של הקהילה, והוא מקיים עימה קשר הדדי מפרה כמעט בכל הרבדים. ביה"ס נתברך בסביבה גיאוגרפית ונופית ייחודית – עמק תנינים. ביה"ס מוקף גבעות אלונים, חורש טבעי ונחל תנינים זורם בו בימי החורף. כחלק מתפישתו המהותית של ביה"ס, הנוף משמש חלק אינטגראלי בחוויה הלימודית ומהווה כר נרחב ביישום החזון הבית ספרי. מאז הקמתו בשנת תש"י (1950), איימה לא פעם חרב הסגירה על ביה"ס. מבי"ס נידח ושכוח אל, הפך ביה"ס ב-20 השנים האחרונות, לשם דבר ברחבי האזור. רבים מתושבי "המועצה האזורית אלונה" הגרו אליה, בעקבות שמו של ביה"ס ההולך לפניו. הנחת היסוד של ביה"ס, כי יש בו מקום לכל תלמיד, מעמידה אותו בפני אתגרים לא פשוטים : מעל 17% מתלמידי ביה"ס הם תלמידי שילוב. ביה"ס מוצא דרכים להכילם ולקדמם, מבלי לפגוע בהצלחותיו האקדמיות! שוב ושוב מצביעים מבחני המיצ"ב על הצלחותינו ומחזקים את ידינו ואת אמונתנו בדרך! הרחבה - 1. תכנית מעברים – תכנית ביקורים שבועיים בביה"ס, שמתחילה מגני טרום חובה וחובה. הילדים מגיעים לביה"ס לפעילויות מובנות שונות, המשלבות מפגשים עם תלמידי ביה"ס. התכנית ממשיכה בפרוייקט חונכות, שנערך בין תלמידי כיתות א'-ה', ב'-ו'. התכנית מעודדת לקיחת אחריות כבוד הדדי, וסובלנות בין צעירים ובוגרים. שבשנתיים האחרונות מתקיימים מפגשים של תלמידי כיתות א' עם ילדי גן חובה סביב נושאים העולים מתוך עקרונות קרן תל"י. 2. ארונות ציוד ספורט, משחקי נופש וחשיבה – בחצר ביה"ס ממוקמים שישה ארונות לשימוש התלמידים בהפסקות, שבתוכם ציוד ספורט, המיועד למשחקי חברה ומשחק אישי והמפתח מיומנויות יסוד בחינוך הגופני והחברתי. פתיחת הארונות וסגירתם בסוף היום והשאלת הציוד, מתבצעת בצורה עצמאית ועל אחריות התלמידים, מזה שני עשורים. 3. השאלת ציוד ספורט – השאלת ציוד ספורט, פעם בשבוע, באחריות ועדת ספורט. מטרתה עידוד פעילות גופנית גם אחה"צ ולקיחת אחריות על הציוד המושאל והחזרתו בזמן. 4. תחרויות ספורט -ועדת ספורט מארגנת תחרויות ספורט אישיות וקבוצתיות: התחרויות הכיתתיות במסגרת שעורי החינוך הגופני, שכבתיות במסגרת הפסקה גדולה ותחרויות בית ספריות, במסגרת התכנסויות של כלל בית הספר. 5. פינת חי טיפולית- פנינת החי, הינה חלק אינטגרלי מחצר ביה"ס ומתפרסת על שטח של דונם וחצי. פינת החי פתוחה מהלך כל יום הלימודים (בין 8.00 ל-15.00). לתלמידים אחריות אישית ומלאה, על ההאכלה והטיפול השוטף במגוון הרב של בע"ח והם חווים את עצמם כמטיבים וחזקים. הטיפול בבעלי החיים מפתח בקרבם אחריות ויחס אמפטי לבעלי החיים. מחנך לסובלנות, לאהבת החי, ומביא למניעת התעללות ולהפחתת האלימות כלפי בע"ח וכתוצאה מכך גם כלפי הסביבה החברתית שלהם. 6. תכנית רצף, בנושא קיימות והקשר בין האדם לסביבתו- כיתות א'-ג' - לימודי הכרת הסביבה – בהן הלמידה הינה חווייתית ומתבצעת לרוב תוך סיורים לימודיים בשמורת הטבע העוטפת את ביה"ס. כיתות ד' – תכנית לימודים מקיפה, עיונית ומעשית בנושא הזית, המשלבת לצד הלימוד העיוני המעמיק, גם מסיק הורים וילדים בכרם הזיתים בחצר ביה"ס, כבישת זיתים, הפקת שמן, ביקבוקו ומיתוגו (עיצוב תווית אישית לכל תלמיד). כיתות ה' - תכנית לשימור אוכלוסיית הבז האדום- מתבצעת זו השנה ה-16. פרויקטים כלל בית ספריים : מרכז מחזור בית ספרי- איסוף מרוכז של בקבוקים ונייר למחזור, תוך דגש על יחסי הגומלין בין האדם וסביבתו. כל הכנסות המחזור הינן קודש לפנינת החי בבית הספר. "הנהגה ירוקה" – ועדה רב גילאית של תלמידים, הפועלים לקידום ועידוד שמירת הטבע ונושא הקיימות. גינת ירק – גינה אקולוגית ברוח הקיימות המתופעלת ע"י תלמידי כיתות א'. 7. תכנית "דיאלוג וזהות" – פועלת זו השנה החמישית, תלמידי כיתה ה' עורכים סדרת ביקורים הדדית, עם תלמידים ערבים נוצרים ומוסלמים בני גילם ולומדים להכיר מקרוב את הדומה והשונה בדת ובתרבות. התכנית הינה בחסות קרן תל"י ומטרתה לקדם את ההבנה והדיאלוג בין הצדדים. החזון החינוכי, הינו מודעות לשונות הרבה שבין מרכיבי החברה הישראלית והיכולת ליצור גשרים וערוצי הידברות ישירים. 8. תכנית אימוץ ילדי כפר-לי - מפגשים שבועיים בין ילדים בעלי פיגור, מהמסגרת החינוכית "כפר לי" – לבין תלמידי כיתה ו', תוך שימת דגש על קבלת השונה והחריג בחברה ואחריותנו כחברה כלפיו. תכנית זו מפתחת סובלנות וכבוד הדדי ומגבירה בקרב הילדים את המודעות לזכויות האדם באשר הוא. התכנית פועלת זו השנה ה-14. 9. מועצת תלמידים – קבוצת תלמידי כיתה ו', אשר נבחרה בתהליך בחירות דמוקרטי, שלו שותפים כלל תלמידי ביה"ס. המועצה מתכנסת אחת לשבוע, מובילה ומוציאה לפועל תכניות ורעיונות הנוגעים לכל תחומי החיים הבית ספריים. פעילות זו הינה חלק מתרבות השיח והדיאלוג בביה"ס, מאפשרת לחברי המועצה לקחת אחריות בתפקידים שונים ולהוביל פרויקטים מיוחדים אשר תורמים לאקלים החברתי המיטבי בבית ספרינו. 10. יום חוגים – בבית הספר מתקיים יום העשרה-חוגי, שבמסגרתו הילדים בוחרים שני חוגים, מתוך מגוון רב של חוגים. מטרת תכנית העשרה זו, מאפשרת לילדים פתיחת ערוצים נוספים שאינם אקדמיים, למיצוי וביטוי של היכולות האישיות ולהעצמתם. הילדים פועלים בחוגים בקבוצות מעורבות, המאפשרות שיח הדדי ודיאלוג רב-גילאי בלתי פורמאלי, דבר אשר תורם לאקלים המיטבי בבית הספר. 11. ימאות – פעם בשבוע יוצאים תלמידי כיתה ו', לפעילות של כשעתיים בימייה בשדות ים. הפעילות מתבצעת לאורך כל השנה, קיץ וחורף ובה מתנסים הילדים בהשטת כלים ימיים שונים ולומדים אחריות מהי. נדרשים שיתוף פעולה, עבודת צוות, עזרה הדדית, סובלנות וקבלה, על מנת להצליח במשימות השונות. 12. סל תרבות - כל תלמיד בבי"ס אלונה, זוכה לשלושה מופעי תרבות: מופע תיאטרון, מופע מחול, מופע מוסיקה. כל המופעים ניתנים במסגרת המחוז, ב"משכן לאמנויות הבמה" בפרדס חנה. קיימת הלימה מכוונת, בין תכנית הלימודים לתכנית המופעים, על מנת ליצור הבנה בינתחומית נרחבת ככל האפשר אצל התלמיד, והפנמת החומר הנלמד. כשבוע לפני המופע, המחנכות עושות הכנה, תוך כדי קישור לעולם המושגים המוכר לילדי הכתה. לאחר המופע, נערך בכתה דיון/שיחה או אוורור רגשות בנוגע לחוויה שהילדים עברו. 13. ועדות : ספריה, רשת שידור, צילום, ספורט – תלמידי ביה"ס לוקחים על עצמם להיות מעורבים ולתרום לחיי ביה"ס, בדרכים שונות. התלמידים מצטרפים לוועדות השונות עפ"י בחירה. תלמידי ועדת ספרייה, אחראים על הפעלתה והחלפת ספרים בהפסקות. תלמידי ועדת צילום, אחראים לצלם באירועים בית ספריים וכיתתיים. תלמידי ועדת רשת שידור, "צובעים" את חיי ביה"ס במוסיקה בהתאם ליום ולשעה והם גם אחראים, על הקמת ציוד הגברה בכל אירוע בית ספרי. 14. מגשרים ומשכיני שלום - משכיני השלום הינם תלמידים משכב ד'-ה', שהוכשרו לאורך תשע"א ותשע"ב, ע"י הרכזת החברתית, על מנת לפתור בעיות וסכסוכים בין תלמידים שפונים אליהם בבקשה לעזרה. בית הספר מאמין כי לכל תלמיד באשר הוא, יש מקום בבית ספרנו! ביה"ס והמועצה עושים מאמצים להכיל ולתמוך בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך- · אין נשירה או הנשרה מביה"ס. · ועדות השמה נערכות בעיקר בסיום כיתה ו' לקראת המעבר לחטיבות הביניים השונות.